Arpacık nedir

Arpacık nedir?

Arpacık,  göz çevresinde aniden oluşan bir göz çevresi enfeksiyonudur. Arpacık, bize hayatı zindan eder, toplum içine çıkmak istememize neden olur. O kadar fark ettirmeden gelişir ki sabah kalktığınızda arpacık enfeksiyonuna yakalanmış olabilirsiniz.
İlk belirtileri: Bu rahatsızlık; gözde batma hissi ve göz kapağında geriye çekme ile başlar.  İlk etapta tek olarak ortaya çıkan lezyon, 1 gün sonra püstülleşerek (ağızlaşma) dağılmaya başlar.
Yapmamanız gerekenler:
Sakın sakın, arpacığı sıkmayın ve patlatmayın. Doğal olarak patlamasını bekleyin. Patladıktan sonra da yıkamayı unutmayın.

Reklamlar
Göz Hastalıkları içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Göz Kusurları

İnsanın dış dünyayla bağlantısını sağlamakta hiç şüphesiz en önemli organı olan göz, görme olayının gerçekleştiği yegane organdır.Göz hastalıklarının (kusurlarının) önemi de bu nedenle yüksektir. Göz kusurları hakkında bilginiz olursa hangi kusura sahip olduğunuzu da kısmen tespit edebilirsiniz.

Gözün çalışma sistemi tıpkı fotoğraf makineleri gibidir. Dış dünyadan aldığı görüntüleri; ışık miktarına göre büyüyüp küçülerek kendisini ayarlayan gözbebeği, gelen ışınlarda odaklanmayı sağlayan merceği ve en arka kısımda adeta bir film şeridi görevini üstlenen retinası yardımıyla, görüntüyü oluşturur. Burada oluşan görüntü ilk olarak terstir, gözden beyne giden sinirler vasıtasıyla sarı leke üzerinde oluşan görüntü, beyin merkezinde düz bir görüntü halini alır ve görme işlemi tamamlanmış olur.

Görme olayının saliselerle ifade edilebilecek zaman diliminde gerçekleştiği düşünülecek olursa bu sistemde yer alan en ufak bir bozukluk, bu şahane görme olayını sekteye uğratacaktır.
Gözü genel olarak 3 kısma ayırmak mümkündür. Bunlar; gözakı(sert tabaka), kornea(saydam tabaka) ve retina(ağ tabaka) şeklindedir. Bu 3 kısımdan herhangi birinde varolan veya meydana gelecek sorunlara genel olarak göz kusurları denir.
Başlıca göz kusurları ise hipermetrop, miyop, presbiyop, astigmat, katarakt, şaşılık, glokom(göz tansiyonu), renk körlüğü olarak sayılabilir.
Bu hastalıklardan bazılarını yaşayan fakat henüz bundan emin olmayan, başka bir ifadeyle anlayamamış hastalar mevcuttur. Bu tür durumlarda derhal bir hekime başvurulmalıdır. Ancak evde bunu anlamak adına yapılabilecek bazı testler vardır. Örneğin miyop veya hipermetrop olunduğu yazıları uzaktan ve yaklaşarak okuyarak anlaşılabilir. Renk körlüğü renkler arasına gizlenmiş sayı veya harfler yardımıyla tespit edilebilir. Fakat göz kusuru şüphesi olanlar derhal bir hekime başvurmalıdırlar.

Göz Hastalıkları içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Katarakt nedir

Katarakt, göz merceğinin saydam yapısını kaybetmesiyle oluşan bir göz hastalığıdır. Saydam yapısı bozulmuş olan mercek veya lens, buzlu bir cam görünümünde olur ve bu da kişinin bulanık görmesine sebep olur.

Göz içinde bulunan lensin yapısı protein ve sudan oluşmaktadır. Bu proteinler özel bir dizilime sahiptir, bu özellik lensin, saydam ve ışığı geçirebilecek yapısını sağlamaktadır. Yaşlanmayla birlikte bu protein diziliminde oynamalar gerçekleşir ve lens saydam özelliğini kaybeder. Böylece katarakt oluşmuş olur.

Yaşlanmayla birlikte katarakt oluşmasının sebepleri arasında, uzun süre sigara ve alkol kullanılması, yoğun stres, uzun süreli güneş ışığına maruz kalmak sayılabilir.

Göz Hastalıkları içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Miyop

Miyop; kısaca uzağı net olarak görememek veya uzağı hiç görememek olarak nitelendirilen bir çeşit görme bozukluğudur.Miyop görme bozukluğunun sebebi, bu kusura sahip bir kişinin gözlerinin; ön ve arka kısımları düşünüldüğünde bu kısımda ki çapın daha uzun olmasından kaynaklanır. Gözün bu kısımda ki çapının uzun olmasından dolayı miyop olan göze gelen ışınlar.retinanın ön tarafına düşecektir. Dolayısıyla miyop görme kusuruna sahip kişilerde yakın olan cisimler mercek gücünün sayesinde retinada odaklanabilirken, uzak cisimler retinada odaklanamayacağından, mercek gücünün odaklanmaya yetmeyeceğinden ötürü uzağı net olarak göremezler.

Göz Hastalıkları içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Göz Hastalıkları – 3

Fakik (phakic)Gözün doğal merceğinin mevcut olması hali
Fakoanaflaksi (phacoanaphylaxis)Göz merceğinin yırtılması ya da katarakt ameliyatına bağlı korteks bakiyelerinin kalması sonucu lens proteinlerine karşı gelişen immünolojik cevap
Fakoemülsifikasyon (Phacoemulsification)Kataraktlı göz merceğinin, ultrasonik dalgalarla parçalanarak çıkarılması şeklinde yapılan katarakt ameliyatı tekniği
Felç (paralysis)Merkezi ya da periferik sisteminde ya da kas-sinir mekanizmalarında meydana gelen fonksiyonel ya da organik bozukluklara bağlı kaslarda gözlenen hareket yeteneğinin kaybı
Fifsasyon (fixation)Gözün belli noktaya odaklanabilme yeteneği
Flep (flep)Bir bölümü kaldırıldığı ana doku ile ilişkili olan ve ana dokudan beslenen doku parçası
Forniks (fornix)Alt ve üst göz kapakları arka yüzü ile karesi arasındaki, cep şeklindeki anatomik boşluklardır

Okumaya devam et

Göz Hastalıkları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Göz Hastalıkları – 2

Bazal (basal)Anatomik bir oluşumun üzerine oturduğu taban b.hücreli kanser (b. cell cancer)derinin bazal hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu tümör.
Bell felci (Bell palsy)Fasiyal sinirin nedeni belli olmayan ani periferik felci. Bu durumda göz kapakları kapanamaz, kornea yıkanamadığından korneal hasar gelişebilir.
Biefaofimozis (blepharophimosi)Göz kapağı aralığının ileri derecede daralması

Okumaya devam et

Göz Hastalıkları içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Göz Hastalıkları – 1

A taramalı scan (A-scan)Gözün ön arka eksenini ölçmek için kullanılan ultrason
Aberasyon (aberration)Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon
Ablasyon (ablastion)Yerinden ayrılma, yapışık olduğu ayrılma
Ablefaron (ablepharia)Doğuştan göz kapaklarının yokluğu
Ablefarus (ablepharous)Gelişimsel olarak göz kapaklarının yokluğu
Adezyon (adhesive)Şaşılık cerrahisi sonrası, kasın etrafındaki dokulara olan yapışıklığı
adie pupilla (Adie’s pupil)Genellikle viral hastalığı takip eden sfinkter pupilla ve siliyer kasta ganglion
Afaki (aphakia)Katarakt cerrahisi ile göz merceğinin çıkarılması durumu
Afakik büllöz kerapati (aphakic bullous keratopathy )Katarakt cerrahisi sonrası gelişen kornea endotel yetersizliği
Akne rozasea (acne rosacea)Derideki sebase bezlerin hastalığı olup yüzün yanak ve burun bölgesini tutar. Gözde kapak, konjonktiva ve kornea tutulumu izlenir
Albizim (albinism)Makula ve retinada pigment epitel kaybı görme azalması ve gözde titreme şikâyetleriyle karakterize hastalık
Allogreft (allograft)Kornea naklinde vericinin kornea dokusu
Amaroz (amacurosis)Görülebilen herhangi bir hasar olmaksızın oluşan körlük durumu
Ambliyopi (amblyopia)Göz tembelliği
Ammon ameliyatı (Ammon’s operation)Yanaktan flep çevrilerek yapılan blefroplasti ameliyatı
Ammon yarığı (Ammon’s fissure)Embriyonun erken dönemlerinde oluşan sklerada yarık tarzında yapı
Amsler kartı (Amsler chats)Siyah beyaz,değişik geometrik şekillerden oluşan (ızgara, paralel çizgiler vb.)kartlardır. Merkezi görme alanının değerlendirilmesi için kullanılır
Anizometropi (anisometropia)İki gözün kırma güçleri arasında farklılık olması
Anjiografi (anjiogli)Sodyum fluoresceina kullanılarak retina damarlarının radyolojik görüntülenmesi yöntemi
Anjiyom (angioma)Damarlardan kaynaklanan bir çeşit tümör
Anjiyomatozis (angiomaomatosis)Doğuştan anjiom ile karakterize olan durum
Ankiloblefaron (ankyloblepharon)Göz kapakları arasında yapışıklık olması
Anoftalmi, anoftalmus (anopthalmia)Doğuştan gözlerin herhangi birisinin veya her ikisinin olmaması
Anton semptomu (Anton symptom)Her iki oksipitopariyetal lob hasarına bağlı hastanın kör olmasına karşın bunun farkına varamaması
Apokrin (apocrine)Salgı bezi türü. Bu tür salgı bezlerine örnek olarak meme bezleri koltuk altı ve kasık bölgesindeki ter bezleri verilebilir

Okumaya devam et

Göz Hastalıkları içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın